ΠΑΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Χοιροτροφικές Επιχειρήσεις - Επεξεργασία Κρέατος - Βιομηχανια Ζωοτροφών
Αρχική
Νέα
Οικονομικά Στοιχεία
Ευκαιρείες Καριέρας - Εργασίας
Επικοινωνία
Χάρτης
Download αρχείου
Αρχική

 

 
 
 
 Η επιχείρηση έλαβε ενίσχυση με τη μορφή εισπρακτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορονοιού COVID – 19(ΦΕΚ 1645/3-5-2020)

Αρχική | Νέα | Οικονομικά Στοιχεία | Ευκαιρείες Καριέρας - Εργασίας | Επικοινωνία | Χάρτης | Download αρχείου